Odbiory Twojego domu w jednym miejscu!

Z naszymi doświadczonymi inżynierami wykonasz je bez żadnych problemów. Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia.

Odbiór instalacji
elektrycznej

Dla bezpieczeństwa Twojego i Twoich bliskich dom, w którym planujesz zamieszkać musi posiadać odbiór instalacji elektrycznej. Bardzo ważne jest, aby doświadczony specjalista dokonał odpowiednich pomiarów.

Odbiór instalacji
wodociągowej

Odbioru instalacji wodociągowej dokonuje uprawniony do tego specjalista, posiadający odpowiednie kwalifikacje. Sprawdza on między innymi próby szczelności i wypełnia wymagane do odbiorów protokoły.

Odbiór instalacji
kanalizacyjnej

Tak jak przy odbiorze instalacji wodociągowej należy wykonać próby szczelności. Nasz specjalista wykona na Twoje zamówienie wszelkie wymagane próby szamba, przydomowej oczyszczalni czy podłączenia do kanalizacji miejskiej.

Odbiór instalacji
grzewczej

Ciepło z elektrociepłowni, instalacja grzewcza gazowa, systemy grzewcze olejowe, piece na paliwa stałe czy instalacje grzewcze wykorzystujące energię elektryczną. Odbiorów każdego rodzaju ogrzewania dokona nasz specjalista.

Odbiór wentylacji
mechanicznej

Wentylacja mechaniczna zamontowana w domu jednorodzinnym powinna zostać odebrana przez osobę, która zna zasadę działania tego systemu. Musi znać również szczegółowe wymogi prawne związane z montażem i funkcjonowaniem rekuperacji.

Odbiór przewodów
kominowych

Odbioru instalacji kominowej dokonuje uprawniony do tego specjalista, w tym przypadku kominiarz. Sprawdza on między innymi drożność przewodów, wloty i wyloty, grubości przewodów kominowych oraz prawidłowy ciąg.

Mapa inwentaryzacyjna
działki

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje uprawniony geodeta w celu ustalenia danych określających położenie i kształt wybudowanych obiektów budowlanych. Sprawdza on czy wszystko jest wybudowane zgodnie z projektem.

Usługi kierownika
budowy

Inwestor musi zatrudnić kierownika budowy, który jest odpowiedzialny za spełnienie norm budowlanych i przepisów, aby budowa była bezpieczna, zgodna z otrzymanym pozwoleniem i projektem oraz prawem budowlanym.